Biserica de lemn „Sf. Voievozi” – Găbrieni

Datare

1849

Cod LMI – AG-II-m-A-13705

Adresă

cătun Găbrieni, sat Ioanicești, comuna Poienarii de Argeș

Tip de proprietate

Proprietate a Parohiei Ioanicești

Istoric (persoane și evenimente asociate istoriei monumentului)

Până la 1870, comuna Poienari era unită cu comuna Ciofrângeni, purtând numele Alimănești Ciofrângeni, având următoarele sate: Poenari, Boncești, Ioanicești, cătunele Tomolești, Găbrieni și Ceaurești. Sub numele de Alimănești, localitatea este atestată documentar la 14 octombrie 1685, printr-un document prin care Macarie monahul închină schitului din Alimănești-Ciofrângeni, metoc al Argeșului, mai multe moșii. În 2 august 1687, Mărin Ciutele din Alimănești vinde călugărului Ghenadie de la Mănăstirea Argeșului o vie în Alimănești. Catagrafiile din 1824 și 1833 amintesc și ele de Alimănești. Urmărind cealaltă denumire, Ciofrângeni, atestarea este mult mai veche, printr-un document emis de Radu cel Mare (1495-1508). După 1700, valurile de transilvăneni care au trecut Carpații și s-au așezat prin aceste locuri au dat numele de Poienari (din Poiana Sibiului). Catagrafia Eparhiei Argeșului din 1810 arată că în Poienari existau trei biserici de lemn: una „în deal la protopopu”, una „la râpa cu salcâmi” și una la Găbrieni. Biserica a fost ridicată de săteni pe moșia schitului Berislăvești, cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (tâmpla de la mijlocul secolului al XIX-lea avea la icoana hramului pe cea a Sfintei Parascheva). În altarul bisericii a fost găsit incizat văleatul 7300 (1791-1792), pe una din crucile sculptate, făcută de Mușat diaconul. La mijlocul secolului al XVIII-lea a primit pentru o perioadă și pe sătenii de la biserica din Ioanicești. La început de secol XX se afirma că „e ruinată și închisă de la 1878”. În 1911 pictorul Constantin Bunescu pictează troița pe care sătenii au ridicat-o în fața bisericii (semn că reparaseră și biserica). În 1968 au loc lucrări ample de restaurare, sub coordonarea Direcției Monumentelor Istorice.

Pictor

– În 1911 pictorul Constantin Bunescu pictează troița pe care sătenii au ridicat-o în fața bisericii

Descriere

Biserica din cătunul Găbrieni are planuldreptunghiular simplu, cu altar decroșat poligonal cu cinci laturi, pe un soclu din cărămidă. De asemenea, are un pridvor deschis pe partea de vest. Turla închisă este deasupra pronaosului, cu o bază pătrată, o poală din șiță pentru protecție, apoi cu partea superioară cu șase laturi peste care este acoperișul piramidal. Bârnele sunt îmbinate în „coadă de rândunică”. Bolta semicirculară a naosului are arcul de susținere pe console. Acestea sunt crestate divers, cu muchii profilate. Așezarea turlei pe pronaos a determinat folosirea la acesta din urmă a tavanului drept, în locul celui boltit. La nivelul prispei se află cosoroabe simple și stâlpi sculptați volumetric. Ancadramentul ușii este alcătuit din două frânghii alăturate, răsucite în sens opus, sugerând și imaginea unui spic. Deasupra ușii, pe pragul de sus, traseul frânghiilor devine semicircular, protejând o cruce cu laturile evazate.

Tâmpla mai păstrează încă urme ale decorației picturale, reprezentând profeții, Maria Oranta, Apostolii cu Iisus Învățător, Buna Vestire (pe ușile împărătești). Pe două icoane împărătești apare inscripția „1849 septembrie 3 Ghiță zugrav”. Și în pridvor, de o parte și de alta a intrării întâlnim două panouri de lemn pictate, cu Maria cu Pruncul, respectiv Răstignirea

Tehnici de construcție

Grinzile de lemn din stejar, corespunzătoare lungimii bisericii, sunt îmbinate cu dibăcie, după sistemul denumit „coadă de rândunică”, soclu din zidărie de cărămidă.

Inscripții

  1. pe panoul din stânga intrării (cel cu icoana Maicii Domnului cu Pruncul) se mai distinge începutul unui pomelnic: „În numele Sfintei Treimi sau ridicat aici această icoană ce s-a zugrăvit pentru robii lui D-zeu…”
  2. pe două icoane împărătești (Maica Domnului cu Pruncul, respectiv Iisus Învățător) apare inscripția „1849 septembrie 3 Ghiță zugrav”

Stare generală de conservare

Foarte proastă

Lucrări anterioare de restaurare           

-1911 – este pictată troița din fața bisericii, fapt care indică și posibile lucrări de renovare a bisericii.

-1968 – au loc lucrări ample de restaurare, sub coordonarea Direcției Monumentelor Istorice.

Cosmin Bloju, Consilier Patrimoniu și Monumente Istorice