Bibliografie selectivă

Alessandrescu, C. Dicționar geografic al județului Muscel lucrat de C. Alessandrescu. Stabilimentul grafic J. V. Socecu, Bucuresci, 1893, p. 104;

Amza, Eugen, Bisericile de demn Apostolii Ortodoxiei în satul argeșean, Pitești, 2019

Bălan, Constantin, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XV-1848), Ed. Academiei Române, București, 1994, p. 114;

Constantinescu,Grigore, Biserici de lemn din județul Argeș – monumente de arhitectură, Pitești, MCMXCV [1995];

Crețeanu, Radu, Biserici de lemn din Muntenia, București, Editura Meridiane, 1968;

Ilie, Marius, Biserici ortodoxe din Poenari, Dacpress, Curtea de Argeș, 2006;

Filimon, Daniela, Proiect privind conservarea și restaurarea iconostasului bisericii cu hramul „Sfânta Treime”,  com. Morărești, Sat Morărești, jud. Argeș, ianuarie 2017;

Ionaşcu, Ion, Catagrafia Eparhiei Argeș la 1824,  București, 1942;

Ionaşcu, Ion. Despre județele Olt și Argeș în catagrafia din anii 1773-1774 de la Moscova, București, 1958;

Mavrodin, Teodor (coord.), Argeşul şi Muşcelul, spaţii istorice ale românismului, Vol. II, Tiparg, Pitești, 2013;

Lahovari, George Ioan. Marele Dicționar Geografic al României, Editura Socecu, București, 1901;

Paleolog, Andrei. Pictura exterioară din Țara Românească, secolele XVIII-XIX. Ed. Meridiane, București, 1984;

Panait-Ioana Cristache, Bisericile de lemn din centrul Piemontului Getic: județele Olt, Vâlcea, Argeș, în vol. Studii și Cercetări de Istoria Artei, seria Artă Plastică, București, nr.42, 1995;

Panait Ioana Cristache, Biserici de lemn din județul Argeș. Pitești: Ed. Ordessos, Muzeul Județean Argeș, 2010;

Pănoiu, Andrei, Arhitectura românească veche, Arhitectura și sistematizarea așezărilor din Argeș și Muscel, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Argeş, 2004;

Popescu, Argeșel Ion, Popescu Argeșel Anca, Bisericile de lemn din Muscel, în Argessis, Studii și comunicări, seria Istorie, Tom IX, 2000;

Stoicescu Nicolae, Bibliografia localităților și monumentelor feudale din România, vol. I Țara Românească, Ed. Mitropolia Olteniei, 1970;

https://patrimoniu.ro/ro//articles/lista-monumentelor-istorice.